Black Fuzzy Slides & White Sneakers – Tokyo Fashion

Black Fuzzy Slides & White Sneakers Photo
Full article for this photo : Cris Miranda Street Fashion in Harajuku w/ Pink & Blue Hair, Tattoos & Stripes